×

Projekty unijne

Altar Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na opracowaniu Emotica AI, systemu klasy contact center przeznaczonego do obsługi klienta.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego i inteligentnego systemu klasy contact center, który w sposób przełomowy poprawi standard obsługi klienta, dzięki wykorzystaniu technologii: sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, metod przetwarzania języka naturalnego oraz metod analityki Big Data. 

Planowane efekty: automatyzacja wielu procesów realizowanych w contact center, skrócenie czasu obsługi, zwiększenie dostępności infolinii, lepsze dopasowanie pracownika do obsługiwanego klienta dzięki rozpoznawaniu emocji i intencji, wzrost satysfakcji z obsługi, większa efektywność pracy, znaczne obniżenie kosztów obsługi w ramach kluczowych procesów. 

Wartość projektu: 6 947 674,79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 651 057,95 PLN

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie: Projekty aplikacyjne

Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0079/19-00