×

Nowoczesna platforma dla operatorów usług multimedialnych i dostawców treści

Altar Sara to nowoczesna platforma do rozliczania klientów usług masowych i windykacji należności.

Pozwala na sprawną obsługę procesów biznesowych związanych z rozliczeniami w różnych modelach świadczenia usług oraz odzyskiwanie należności.

Katalog
Produktów
i Promocji

Paszportyzacja
i Urządzenia

Windykacja
należności

 • Katalog Produktów – umożliwia elastyczne tworzenie produktów, ich agregację w pakiety, a także definiowanie promocji z uwzględnieniem lokalizacji klienta oraz lokalnej konkurencji.
 • Oferty – mechanizmy ułatwiające przygotowanie spersonalizowanej oferty w oparciu o katalog produktów i promocji, uwzględniającej warunki techniczne dla miejsca instalacji.
 • Umowy – ustalony z klientem opis zasad rozliczenia usług z uwzględnieniem okresów lojalnościowych, sposobów dostarczania dokumentów, kaucji. Elastyczne wprowadzanie zmian w umowie w trakcie jej obowiązywania (aneksy, cesje, zawieszenia).
 • Ewidencja osób i firm – repozytorium informacji o byłych, obecnych oraz potencjalnych klientach, z uwzględnieniem danych adresowych, kontaktowych, struktury organizacyjnej, pełnomocników.
 • Zarządzanie zgodami – katalog konfigurowalnych, przy kliencie i umowie rodzajów zgód (w tym GIODO) z uwzględnieniem ich w sposobie obsługi klienta.
 • Rejestr kontaktów z klientem – chronologiczna lista zarejestrowanych kontaktów z klientem, niezależnie od kanału komunikacji: korespondencja tradycyjna, e-mail, telefon, SMS, czat itp.
 • Segmentacja klientów – mechanizm oznaczania, kategoryzacji i grupowania klientów według wybranych cech.
 • Infrastruktura lokalizacji – informacja związana ze strukturą budynków i lokali oraz ewidencją infrastruktury sprzętowej po stronie usługodawcy.
 • Ewidencja infrastruktury i urządzeń klientów – zbiór informacji o urządzeniach do świadczenia usług, przekazanych klientom w ramach zawartych umów, w podziale na sprzedane i użyczone, wraz z ewidencją ich parametrów technicznych.
 • Technologia, produkty i konkurencja – ewidencja warunków technicznych ze wskazaniem na rodzaj świadczonej usługi oraz technologii w danej lokalizacji, z uwzględnieniem konkurencji występującej na tym terenie.
 • Mediacja – importowanie danych CDR/EDR z dowolnych źródeł wraz z ich standaryzacją.
 • Taryfikacja – wycena zdarzeń bilingowych w oparciu o zaawansowany model taryfikacji (cenniki z katalogu produktów i promocji, relacje, limity, darmowe minuty i transfer danych).
 • Generowanie dokumentów sprzedaży – zautomatyzowany proces tworzenia dokumentów sprzedaży w oparciu o parametry umowy oraz o cykliczne zdarzenia bilingowe.
 • Obsługa innych dokumentów – możliwość tworzenia not obciążeniowych,odsetkowych, księgowych.
 • Korygowanie – wielowariantowe korygowanie wystawionych dokumentów sprzedaży oraz korekty automatyczne.
 • Prezentacja i dystrybucja – konfigurowalne szablony dla wszystkich dokumentów finansowych z uwzględnieniem kanałów komunikacji oraz sposobu wysyłki do klientów.
 • Rozliczenie klienta – spójna i chronologiczna prezentacja kompletu dokumentów finansowych zebranych w kontekście klienta wraz z ich powiązaniami.
 • Archiwum dokumentów – repozytorium obrazów wszystkich dokumentów wystawionych i dostarczonych do klientów.
 • Obsługa kanałów płatności – obsługa kont wirtualnych i kolekcja wpłat: SpeedCollect, płatności on-line, MT940, Direct Debit, Kasa, inne elektroniczne kanały płatności.
 • Etapy windykacji – monitorowanie płatności wraz z automatyczną obsługą klientów na etapie windykacji polubownej, sądowej oraz komorniczej.
 • Scenariusze windykacyjne i narzędzia negocjacji – definiowalne procedury działań windykacyjnych na każdym etapie procesu windykacji, w podziale na grupy dłużników, z możliwością zarządzania długiem – obietnica zapłaty, raty, reklamacje, umorzenia.
 • Kontakt z dłużnikiem – generowanie w dowolnym momencie ponagleń i pism z możliwością ich dostarczenia poprzez: e-mail, SMS, call center lub tradycyjną korespondencję.
 • Wzory dokumentów – jednolite wzory dokumentów w oparciu o konfigurowalną treść dla: wezwań do zapłaty, monitów dotyczących płatności oraz pozwów i innych pism zdefiniowanych w systemie.
 • KRAJOWY SYSTEM EFAKTUR
 • TELEFONIA BIUROWA
 • CONTACT CENTER
 • CRM
 • ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
 • WORKFLOW
 • ERP
 • SYSTEMY PRODUKTOWE
 • SERVICE PROVISIONING
 • SELFCARE
 • SYSTEMY BANKOWE I SYSTEMY PŁATNOŚCI
 • PRINTHOUSE