×

Atman

Atman sp. z o.o. specjalizuje się w dedykowanych rozwiązaniach outsourcingu IT z wykorzystaniem własnej infrastruktury: 2 neutralnych telekomunikacyjnie centrów danych klasy Tier III+ w Polsce o łącznej powierzchni ponad 19 400 m.kw., sieci światłowodowej, punktu wymiany ruchu międzyoperatorskiego Thinx.

Na bazie tej infrastruktury dostępowej, Atman świadczy hosting dedykowany, usługi chmurowe oraz usługi zarządzane (backup, zarzadzanie wirtualizacją, bazy danych) objęte ochroną systemami Anty DDoS i Firewall.

Atman jest naturalnym wyborem dla firm zachodnich poszukujących alternatywny dla podobnych rozwiązań poza Europą Zachodnią oraz łącznikiem między Wschodem i Zachodem Europy (bezpośrednie łącza Warszawa-Frankfurt, Warszawa-Kijów). Dedykowane środowiska cloud spełniają również regulacje KNF dotyczące środowisk klienckich. W takich przypadkach, po zweryfikowaniu wymagań jest budowana dedykowana infrastruktura, na której instaluje się naszą platformę AI Contact Center.

www.atman.pl

powrót